פרסום של יזם קפריסאי בעיתון דאר היום לרכישת קרקעות מתאימות למטעים