אזהרת "דבר" על התחרות שמציבה קפריסין למשק ההדרים של א"י