1. רקע מקומי וארץ־ישראלי

התפוררותן של מרגו צ ' יפליק , צ ' ולמקצ ' י וקוקליה כיישובים מאורגנים הותירה בכל –זאת גושי קרקע גדולים יחסית בידי יק " א ובידי כמה מהאיכרים הספורים שנותרו בהן . כבר עמדנו על ההתפתחויות שחלו על אדמתה של מרגו צ ' יפליק אשר עברה לבעלים אחרים , יהודים ולא – יהודים . צ ' ולמקצ ' י נעזבה לחלוטין , ואדמותיה נמכרו לתושבים מקומיים . קוקליה המשיכה להיות מוקד לכמה יזמוֹת חקלאיות של מתיישבים יחידים וכן של חברות מטעים , רובן מארץ – ישראל , אשר החלו לגלות עניין בקפריסין השכנה . יזמוֹת אלה ראו בקפריסין חלופה זולה יותר מבחינת עלות הקרקע והייצור מאשר ארץ – ישראל , שבה האמירו המחירים ככל שענף ההדרים שגשג ופרח . את הניסיונות שנעשו בקפריסין בשנות השלושים של המאה העשרים יש להבין על רקע התלכדות של כמה תהליכים מקבילים בארץ – ישראל ובקפריסין , וכן באירופה ובעיקר בגרמניה לאחר עלות הנאצים לשלטון : בקפריסין התרחשו אירועים פוליטיים במישור היחסים שבין בריטניה לבין האוכלוסייה היוונית , ששיאם ב " מאורעות , " 1931 שנשרף בהם מרכז השלטון והתחוללו מהומות על רקע שאיפתם של התושבים היוונים ל " אנוסיס " עם יוון ולהעצמת האוט...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן