הודעה מס' 1 של אגודת "שערי ציון", עם מפת הארצות השכנות לארץ־ישראל ונתונים על־אודות המרחקים, היקף השטח וגודל האוכלוסין בהן