הזמנה להרצאתו של טריטש ב'איגוד ציוני ברלין'. יו"ר: מרטין בובר