שרידי מבנה, שהשתייך ככל הנראה למשפחת שפירא, ממתיישבי קוקליה (מזרח)