טבלה :4 האוכלוסייה היהודית בקוקליה <sup>17 </sup>1914/5