פרק ה המושבות־הבנות — צ'ולמקצ'י וקוקליה

שנים מעטות לאחר תחילת פעולתה של יק " א במרגו החליטו ראשיה לפעול בקפריסין בדומה למדיניות היישובית בארץ – ישראל , ובעיקר לזו שננקטה בגליל התחתון – מושבותיה בו נבנו ממש במקביל . כפי שהראינו בפרק הקודם , אחד המאפיינים של מדיניות יק " א במפעלי ההתיישבות שלה היה לנסות ליצור גוש התיישבותי עם קרבה מרבּית בין מרכזי ההתיישבות היהודית , ולא פיזור מקרי של יישובים בחבלי ארץ שונים . תפיסה " גושית " זו הונהגה כבר על – ידי הברון רוטשילד בשנים 1888 / 9 במושבות הסמוכות לזכרון – יעקב – בת – שלמה ושפיה , ואחר כך עתלית וגבעת – עדה – ושוכללה עוד יותר על – ידי יק " א בגליל התחתון .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן