חקלאים עברים במרגו 1923 מקור: יק"א — דוח שנתי ל־1924