7. ניהול עצמי ושירותים ציבוריים

מרכיב מרכזי בניהול מושבותיה של יק " א היה הובלת המתיישבים לעצמאות ניהולית ולאחריות לגורלם , בגיבוי הפקידות והערבות הכלכלית של החברה . רוזנהק מתייחס לכל אלה בתארו את המצב במרגו בתום חמש – עשרה שנות קיומה . עצם שיגורו למרגו היה בעקבות עימות קשה שפרץ בין המתיישבים לבין המנהל ברגמן , ורוזנהק מציין כי לא מצא למעשה ועד של ממש המתפקד ככזה , וכי המתיישבים המעטים במושבה לא הגיעו להסכמה אפילו על אופן בחירת הוועד . מעשה ראשון שעשה רוזנהק בעניין היה הקמת ועדה שתגבש את תקנות הוועד העתיד להיבחר , ובכלל זה את סמכויותיו , זכויותיו והכוח שיוקנה לו על – ידי האספה הכללית של התושבים . התקנון הוסכם על הכול , ובהתאם לסעיפיו נבחר ועד חדש וייצוגי שתקנותיו נשלחו לאישורה של יק " א . הוועד הורכב מ – 5 חברים , שנבחרו לשנה קלנדרית מלאה , ולצדו מונתה ועדת ביקורת של שני חברים , שתפקידה היה לעקוב בעיקר אחר ניהול ספרי החשבונות . הוועד החדש מיהר להציג לפני רוזנהק את הסוגיות המחייבות טיפול והשקעה של יק " א כדי לאפשר למושבה להגיע לעצמאות ניהולית וכלכלית ולהחזיר את חובות האיכרים בפריסה לשנים רבות . חלקן היו קשורות לתשתית ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן