6. תשתית פיזית

מקום נכבד בדוח רוזנהק מוקדש לתשתית הפיזית של המושבה מרגו , וניתן ללמוד ממנו על תנאי החיים במקום ועל צורכי הציבור שם . הדבר המרכזי שנדרש לצורך פיתוחם של ענפי המשק , ביניהם אלה שרוזנהק המליץ על פיתוחם , היה תחזוקה של תעלות ההשקיה שהביאו את המים ממעלה נחל פוטמוס אל שדות המושבה , והוספת תעלה חדשה . התעלה שהונחה עוד בימי " אהבת ציון" הייתה רעועה , מימיה חלחלו בכמות גדולה לקרקע , ואבדנם בדרך לשדות הקטין באופן משמעותי את אפשרויות ההשקיה . אנשי מרגו ביקשו אפוא בנייה של תעלה חדשה , שאורכה 2 . 4 ק " מ ועלות בנייתה 1 , 000 ליש " ט – סכום גדול מאוד . לייב גינזבורג , שייצג את המתיישבים והיה כעין מוחתאר המושבה , העריך כי בנייתה תוביל להכפלת השטח המושקה ולגידול של 240 ליש " ט לשנה בהכנסות המושבה . רוזנהק סבר כי בשלב ראשון רצוי שהאיכרים ישביחו את הקרקע ויגדילו את ההכנסות משטחי הכותנה , למשל , ורק אם יפיקו את המרב מן השטח הקיים , יהיה אפשר לחשוב על בנייתה של תעלה חדשה כזו . לעומת זאת , המליץ , יש לתחזק את התעלות על – ידי ניקוין , אם על – ידי האיכרים עצמם ואם על – ידי העסקת קבלן וניכוי הסכום שישולם לו מ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן