4. ההתפתחות המשקית של מרגו

הודות לדיווחים המפורטים של מנהל יק " א ניתן למצוא שפע רב של נתונים על –אודות ההתפתחות המשקית של מרגו , כמו של שאר המושבות שבניהול החברה . המנהלים מטעם יק " א נהגו להעביר לממונים עליהם דוחות עמוסי פרטים על תחומים כגון שטחים חקלאיים מעובדים ואחרים , כמויות יבול , הכנסות והוצאות , הלוואות ומענקים , רכוש ומצאי ( אינוונטר ) קבוע ומתכלה , ופרטים אישיים לא – מעטים על – אודות האיכרים והתאמתם להתיישבות . בעזרת כל אלה ניתן לשרטט תמונה מפורטת למדי של ההתפתחות המשקית במרגו בחתך של שנים , לעמוד על תהליכי – אורך וכן לבחון את המצב בחתך–רוחב של תקופה מסוימת . כבר בדוח של נייגו ראינו את המידע הרב שאסף על –אודות מרגו ב – , 1900 כאשר החלה יק " א בפעולתה הישירה במקום , ומאחר שתהליך אכלוסה וייצוב מספר המשקים בהתאם להמלצותיו הסתיים רק בשנת 1910 בערך , מצויים בידינו הדוחות השנתיים המפורטים שמסרה ההנהלה למועצת יק " א בכל קיץ , וכן דוח חשוב של הרופא ד " ר נפתלי וייץ משנת . 1910 נוסף על כך מצוי בידינו הדוח המפורט ביותר על – אודות מושבה זו , מראשית , 1916 שערך אחד מראשי יק " א בארץ – ישראל – יואל ( ז ' ול ) רוזנ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן