מרחב פעילותה של יק"א בקפריסין ושלושת מוקדי היישוב העברי בניהולה