1. מדיניות ההתיישבות של יק"א

חברת יק " א מייסודו של הברון מוריס הירש , אשר פעלה בעולם היהודי משנת , 1891 הותירה את חותמה בתחומים רבים , ובעיקר בחינוך , ברווחה , בעזרה בהגירה ממזרח אירופה ועוד . דומה , עם זאת , כי עיקר המורשת ההיסטורית המיוחסת לה נוצרה הודות ליישובם של חקלאים יהודים בארצות שונות , ובתוך כך גם רכישת קרקעות בהיקף עצום באותן ארצות – יעד . אמנם , מפעלה המרוכז והידוע מכול היה בארגנטינה , אך זרועות הביצוע שלה פעלו גם בברזיל , בארצות – הברית , בקנדה , בטורקיה ובקפריסין . מפעל ההתיישבות הממוסד , המקיף והנודע בארגנטינה העסיק את הברון הירש עצמו במשך חמש שנות חייו האחרונות , ובמהלכו גיבשו מומחי יק " א לקחים רבים , שנהפכו למדיניות יישובית המושתתת על כמה עקרונות , כגון רכישת קרקעות בהיקף נרחב וברצף גאוגרפי מרבי , התבססות על גידולי שדה וענפי – עזר , הכנה מוקדמת של היישוב על – ידי מנהל ופועלים לפני הגעתה של קבוצת המתיישבים , חוזי חכירה על הקרקע כדי למנוע בה סחר ופיצול , חתירה להחזר ההלוואות הראשוניות והמענקים כדי להרחיב באמצעותם את מעגל ההתיישבות , וכל זאת תוך ניהול אוטונומי פנימי של המתיישבים . למרות הכישלון בני...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן