ילדי משפחת בנדר לאחר חזרתם ממרגו לאנגליה מקור: שפטסלי ,1970 באדיבות JHSE