חברי "אהבת ציון" שהתיישבו במרגו ב־1898 מקור: שפטסלי ,1970 באדיבות JHSE