3. הנותרים בקוקליה — קיץ תרמ"ד עד קיץ תרמ"ו

ארבע המשפחות שנותרו בקוקליה ועבדו באדמות אורידס מנו כ – 30 נפשות . הן היו נחושות ככל הנראה לממש את ההזדמנות שהקרה להן גורלם , ועשו מאמצים גדולים להיאחז במקום דרך קבע . את בני המשפחה הם השאירו אמנם להתגורר בפפוס , אך עשו כל שביכולתם להכשיר את הקרקעות במעלה ההר לזריעה בעונה הבאה . למרות זאת דיווח מושל פפוס למזכּירוּת הממשלה כי אנשים אלה אינם רגילים לעבודת – האדמה , וכי הם חלשים מבחינה פיזית ואינם נוטים לעבודה קשה . אם תפסיק " החברה " מלונדון את המענק השבועי , אמר , ירעבו גם הם ללחם . בעת ההיא זכו המתיישבים בביקורו של הנציב העליון בידלף . הלה הגיע לקוקליה ב – 13 בספטמבר , 1884 ופגש בפפוס את פרידלנד , אשר מסר לו כי דחה את הצעת " החברה " למענק סופי של 20 ליש " ט למשפחה , וגם את הצעת ה " מנשן האוס " להתפנות על חשבון הקרן מהאי . אף שפרידלנד עשה על הנציב העליון רושם שלילי למדי , כמי שאינו מסוגל להנהיג התיישבות , החליטו 41 המגיד , גיליון , 10 . 7 . 1884 , 27 י " ז בתמוז תרמ " ד , עמ ' , 232 - 231 מאת ד ' בוימגארטען בירושלים . 42 ג ' ואיש כרוניקל , . 29 . 7 . 1884 43 בנט , 1886 עמ ' . 17 בהמגיד ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן