1. "הקרן (החברה) להתיישבות בסוריה"

הניסיון הראשון להתיישבות יהודית בקפריסין בעת החדשה לא היה קשור לגורם ציוני דווקא , כי אם ליזמוֹת של חוגי נוצרים מילנריסטים באנגליה , אשר הגו רעיונות ליישוב יהודים בארץ – ישראל כחלק מן האסכטולוגיה הפרוטסטנטית האנגלית של המאה התשע–עשרה . תופעה זו נסקרה ונחקרה כבר כדבעי , ואין מקום לפרט כאן את הרקע לצמיחתה , את תפיסת – עולמה ואת מעשיה השונים שנועדו לקרב את הגאולה , ובראשם דווקא שיבת היהודים לארצם כתנאי הכרחי ל " שיבה מחדש " של המשיח . רעיונות ליישב יהודים בארץ – ישראל בחסות גופים מילנריסטיים כאלה קיבלו תנופה מחודשת עם השינויים הגאו – פוליטיים במרחב המזרחי של הים התיכון , ובעיקר עם התחזקות מעמדה של בריטניה בכלל ובאזור זה בפרט , ועם כריכתם של שיקולים מדיניים בריטיים ברעיונות דתיים אלה . הבריטים ידעו כי התיישבות בחסות אנגלית בארץ – ישראל ובלוונט עשויה לשרת את האינטרס הבריטי ולאפשר יצירת בסיס חזק יותר לנוכחות בריטית פיזית בשטח . על רקע דתי ופוליטי זה יש להוסיף גם את התמורות הגדולות שחלו בקרב יהודי מזרח אירופה , ובעיקר את ההגירה המסיבית שלהם , בראשית שנות השמונים של המאה התשע – עשרה , אל מערבה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן