פרק ב הניסיון הראשון — פרשת קוקליה/אורידס 1886–1883