פרק א ההזדמנות — קפריסין עוברת לידי הבריטים

שלטונה של בריטניה בקפריסין היה הגורם המרכזי להיווצרות הנסיבות שאפשרו את ניסיונות ההתיישבות היהודית באי . אילולא התבסס שלטון בריטי באי , סביר להניח שהוא לא היה יכול להיהפך למוקד משיכה להתיישבות כפרית יהודית של קבע . יתר על כן , האתגרים העיקריים שניצבו לפני השלטון הבריטי בקפריסין מהווים גם הם רקע הכרחי להבנת האפשרויות שנוצרו למבקשים להגר ולהיאחז באדמת קפריסין – יהודים ולא – יהודים גם – יחד . התמורות במעמדה של בריטניה באי משתקפות גם הן בשלבי ההתיישבות היהודית בקפריסין . אשר על – כן נייחד פרק זה לתיאור נסיבות השתלטותה ההדרגתית של בריטניה על האי , ולאותם אתגרים ונסיבות שבזכותם התאפשרה האחיזה היהודית במרחב הקפריסאי .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן