תוכן העניינים

הקדמה 7 תודות 11 פרק א : ההזדמנות — קפריסין עוברת לידי הבריטים 13 . 1 בריטניה מקבלת את קפריסין . 2 ; 13 מחסות לסיפוח . 3 ; 16 הממשל הבריטי ופיתוח האי . 4 ; 21 לא רק יהודים — בני מלטה ואחרים מתיישבים בקפריסין 25 פרק ב : הניסיון הראשון — פרשת קוקליה / אורידס 34 1886 - 1883 . 1 " הקרן ( החברה ) להתיישבות בסוריה " . 2 ; 34 הפרק הראשון — סתיו תרמ "ד עד קיץ תרמ " ד . 3 ; 38 הנותרים בקוקליה — קיץ תרמ " ד עד קיץ תרמ " ו ; 45 . 4 הפרק השני — פרידלנד מיישב בקוקליה יהודים מרומניה . 5 ; 47 הניסיון הראשון וכישלונו 53 פרק ג : הניסיון השני — " אהבת ציון " בקפריסין 56 . 1 " אהבת ציון " . 2 ; 56 יק " א נוטלת לידיה את המושכות 72 פרק ד : מרגו צ ' יפליק — " אם המושבות " בקפריסין 82 . 1 מדיניות ההתיישבות של יק " א . 2 ; 82 אכלוסה וביסוסה של מרגו -1914 1900 . 3 ; 85 מאפייני התהליך וההרכב החברתי של המתיישבים . 4 ; 89 ההתפתחות המשקית של מרגו . 5 ; 91 התאמה לחקלאות ויכולות אישיות . 6 ; 99 תשתית פיזית . 7 ; 100 ניהול עצמי ושירותים ציבוריים . 8 ; 102 האם להמשיך את המאמץ ההתיישבותי בקפריסין ? . 9 ; 105 מביסוס לדע...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן