אי קרוב - רחוק התיישבות יהודית חקלאית בקפריסין 1939-1883

יוסי בן ארצי אי קרוב רחוק התיישבות יהודית חקלאית בקפריסין -1939 1883 התיישבות יהודית חקלאית בקפריסין -1939 1883 יוסי בן - ארצי הוצאת אוניברסיטת בר - אילן סדרת ציונות , התיישבות ובניין הארץ בעריכת יוסי כץ  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן