מפתח שמות

אביעזר , נתן 74 הע ' 70 אדל , לאון 92 . 92 העי 93 , 22 אוארכך , אריך 92 . 92 הע ' 93 , 18 אוגוסטינוס 108 , 108 , 39 הע ' 56 ארכמני , עזריאל 99 העי 38 ארספנסקי , בוחיס 61 . 61 הע ' 25 אררטגה אי גאסט , חוזה -107 106 אייבשטיין . אלברנו , 81 , 80 - 74 , 64 - 62 , 42 82 אישלבות , היךה 34 , 34 , 11 העי 56 אל גרקן 55 . 55 הע ' 16 אלגום , דניאל 5 נ , 15 הע ' 14 אלטר , אורי 93 , 93 הע ' 24 אליוט , כ ' ורג ' 92 אמפדוקלס איש אגריגנטום 101 אנגלס , פרידריך 63 , 62 אפלטון 61 , 61 הע ' . 89 , 71 . 69 , 67 . 26 101 אקו . אומברטי 116 , 116 - 117 הע ' 74 אריסטו 22 הע ' 91 , 91 , 16 העי , 93 , 16 118 ארליק , אברהם % 5 העי 59 , 20 הע ' 23 אתו , אנטואן 21 , 21 , 20 הע ' 22 , 14 העי 41 . 14 העי 2 כאהטין . מיכאיל 87 , 87 הע ' 4 כארת . ג ' רן 112 הע ' 68 בודלר , שארל 59 . 52 בולוק , אלן 62 הע ' , 27 בררוזס , הורתה לואים 101 . 102 - 101 הע' 102 , 44 העי 108 , 108 . 45 העי £ 5 ברת , וויץ 11 העי 1 ביסמרק , אוטו פון 44 ביץ / גירוף 97 , 97 העי 100 , 34 בלומבפלר , דיוויד 26 . 26 הע ' 26  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן