ביבליוגרפיה

אוארבך , אריך , מימזיס ; התגלמות המציאות בספרות המערב , תרגום ברוך קרוא , מבוא דב סדן . ירושלים : מוסד כיאליק , תשי " ת . אוכמני , עןריאל , תכנ > ם וצורות בלקסיקון מונחים ספרותיים , א , תל אביב * ספרית פועלים , . [ 1976 ] [ 988 אוספנסקי , כורים , הפואטיקה של הקומפוזיציה : המבכה של הטקסט האמנותי וטיפולוגיה של צורה קומפחיציונית , תרגום גרעון טורי . תל אביב : ספרית פועלים , תשמ " ז . « יינשנ 1 יין אלברט , " על האלקטרורינמיקה של גופים נעים " . " גיאומטריה וניסיון ' / בתוך ' שמואל סמבורסקי ( עורך ) , המחשבה הפיסיקאלית בהתהוותה , עמי , 493 - 490 , 500 - 496 אלגום . דניאל . פרקים בתולדות הפסיכולוגיה ( אוניברסיטה משודרת ) , תל אביב : משרד הבטהון — ההוצאה לאור . . 1991 אלטר , אורי , " הרומן כראבר מודע לעצמו : עיונים כירון קיתוטה " , הספרות ג , 4 - 3 ( ספטמבר , ( 1972 עמי . 473 - 463 אפלטון . כתבי אפלטון . ב . תרגום יוסף גי ליכס , ירושלים ותל אביב : הוצאת שוקן . , 1968 אקו , אומברטר , המטוטלת של , 1 p > 0 תרגום גאיו שילוני , רמת t < f יוצאת כנרת , , 1991 אריסטו , פואטיקה , תרגום , מבוא והערות ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן