סיכום

מחקר זה אמור לשמש הזדמנות למגע בץ שתי פרשנויות מטפיזירת / פרדיגמטיות של ההוויה . לו של תורת המונאדרת תר של המודרניזם של המאה העשרים , אשר מאצילרת זו על וו תרבנה . אך גם ערעור ואי נוחות . שתי פרשנויות אלה מפגינות קווי דמיון עמוקים בתחושות האונטולוגיות המידיות שלהן , בנקודת המוצא שלהן בשאלת הזהות האנושית ובאופן הארגון האפיסטמולוגי שלהן , אך הן מקיימות אקלימי דעת שונים מאוד , וכל אחת מהן מגלה מחויבות לצורות אחרות של שית עם המסורות הפילוסופיות והתרבותיות שלה , ויוצרת הדרה לאלה של האחרת . אפשר אפוא מתוך כך להצביע על שלושה כיווני מחקר לפחות , המתבקשים כהמשך למחקר זה . הראשון הוא בדיקה של השאלה האס הקשר בין תורת המונארות למודרנידם הוא תוצאה של גנאלוגיה רציפה , של השפעה מדלגת או אף של תיווך על ידי תמונת עולם שלישית שהעניקה מקור או תקפות לשתיהן , או הושפעה מהראשונה והשפיעה על השנייה . זוהי שאלה היסטורית ביסודה והיא דורשת מתודולוגיה של תיעור שכותבי ביוגרפיות נזקקים לה בררך כלל , תשובה על שאלה זו יכולה להניב פוטנציאל רחב של פרשנויות לגבי עבודותיהם של יוצרים מודרניסטים שונים , וגם של קודמיהם . כיו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן