היקום המונאדולוגי כבדיון

הרומן ארכה הוא אפוא רומן מובאדולוגי , ה " דמויות " שלו הן מונאדרת : הן נקודות תצפית אינדיבידואליות , כל אחת ברמת ה " בהירות " שלה כלפי המציאות , הן נקודות תצפית במובן זה שמקומה הפרספקטיבי של כל נקודה , של כל ישות תודעתית , של כל " דמות " , " אופייה " ו " טיבה " , נקבע על פי האופן שמרכיבי ההוויה מתמקמים ביחס לתודעתה כמרכז , היא מהווה " מערכת ייחוס ' / בלשון הפיזיקה הרלטיביסטית . עס זאת כל " דמות " , או מתאדה , מצויה בתנועה מתמדת של תכנים תודעתיים באופן המכונן אותה כ " סובסטנס דינמי " , אם גשתמש בביטוי פרדוקסלי שמשמעותו 25 מודגמת בביטוי המונאדולוגי המרבד '' אספקלריה חיה " . ביטוי זה מאגד בתוכו הן את המהות המשקפת , התפיסתית , התודעתית , של הישויות המונאדיות , הן את הממד הדינמי של תפיסה זו , הן את המבנה האורגני של המרכוז התודעתי . לכן הוא מטפורה מושלמת להוויה כמרכז וכזרם . היקום של ארכה הוא מובארולוגי : הוא " מושבה " של פרספקטיבות , הוא קרית אל לייבניציאנית ללא אל . הוא מקיים חוקי " התאמה " המחליפים את החוק הסיבתי של הרומן המסורתי . כל אירוע בעל אופי " אובייקטיבי " ברומן המסורתי מקבל אופי ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן