סוליפסיזם פלורליסטי

הקביעות המסיימות את הדיון על אופן קיומן של התורעות מובילות היישר אל השאלה ברבר טיבה של הממשות . אמרנו שהממשות ברומן ארכה מתוארת באמצעות נקודות התצפית של התורערת . אולם האץ שום רמז לממשות חרךתורעתית ? לממשות לא הכרתית ? שהרי התמונה המתקבלת מניתרחנו עד כה היא זו של סוליפסיזם פלורליסטי , בהינתנרתו הפרדרקסלית , כפי שמצויה אצל ל " בניץ , שאולי הושפעה בתורה מן הסוליפסיזם של ברקלי ( . ( Berkeley ובכן , אץ שום רמז כזה ברומן . כל מה שמבקיע לכאורה את ההוויה הסובייקטיבית התודעתית , ומגיע לכאורה ממסלולו היציב והאובייקטיבי של עולם היסטורי וסיזיקלי , היינו ממרחב חיצוני , אינן יוצא למעשה מתחומיה המוחלטים של התודעה . כך למשל הודעות הרדיו , המאורעות ההיסטוריים החרךכדיוניים , ההודעות הנתלות בידיהן חסרות השם של הרשויות הפוליטיות על קירות הכתים , החורצות בלא דעת גורלות רבים , ןבמודעות הגיוס הסטנדרטיות השולחות את האזרחים לחזית . זאת מכיוון שאנו מתוודעים לקיומם מבער לתודעת הדמויות ולא במנותק מהן . הודעות הרדיו מופיעות רק משום שהדמויות שומעות ארר 1 ן ; מודעות הרחוב מופיעות רק משום שהדמויות קוראות את המילים ש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן