פרק רביעי קוסמולוגיה אינטימית קריאה מונאדולוגית ברומן ארכה לסארטר