אנשים ללא גולגולות — דמות ומונאדה

בבואנו לבחון את השאלה מהי הסטרוקטורה האפיסטמולרגית והפסיכולוגית המודרניסטית העומדת בתשתיתו של הרומן , נראה כי לפנינו שני מסלולים סטרוקטורליים סותרים — אולי כסתירה שבץ עצם התואר " אפיסטמולוגי '' ובין התואר " פסיכולוגי " בהקשר מסרים זה , כל אחד מהמסלולים האלה מצא ביטוי מובחן ומוגדר בפואטיקה של הרומן המודרניסטי , וכל אחר מהם נשען על ממצאיה של תורת הנפש המודרנית ועל האפיסטמולוגיה ה " פעילה " כפי שהיא הובנה מאז קאנט . הסתירה הסטרוקטורלית מתחדדת ביותר בשני מונחים מרכזיים בפואטיקה זר : " זרם " ( , ( stream בעקבות ויליאם ג ' יימס ואנרי ברגסון . שהשתמשו בר לתיאור האונטולוגיה של התודעה , ר " נקודת תצפית " ( point of view ) בעקבות התפיסה של התודעה כמתנה את המציאות , תפיסה שניתן לראות את מקורה המרררניסטי בפרריר , שבתררר שאל ארתה מקאנט . את שני המונחים , זרם , או זרם התודעה , ונקודת תצפית אימצו חוקרי הרומן פרסי לאבוק , נ ' רזף ביץי ראחרים בעקברת סופרים תאררטיקנים כהגרי ג ' יימס , רהשתמשר בהם בהקשרים דומים , ולעתים במשולב . * הגדרה ראשונה של המונח זרם , במעק אקספליקציה פנרמנולרגית של התודעה , הציג ו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן