דקונסטרוקציה של התשתית המטפיזית של המונאדולוגיה

מכל האמור עד כה נראה שלאורך תולדותיה לא נתנה הביקורת על המטפיזיקה המונאדית את הדעת לצד תי ומטריד המצוי בלב לבה של תורת המונאדות . היינו מציעים לפרש מרכז זה שלה באופן הבא : גיתן לראות כי המונאדולוגיה מכילה שני 93 גוטפריר רילהלם לייבנק , " מרחב יחסי וזמן י ^ סי '' , כתוך שמואל סמבורסלן ( עורך ) , המחשבה הפיסיקאלית בהתהוותה י מן הפילוסופיה הקרם סיקראטית עד הפיסיקה של 2 הקוואנטים — אנתולוגיה , ירושלים : מוסד ביאליק , תשמ ' יז . עמ ' , 325 Max Jammer , Conceptsof Space , Cambridge , Mass :. Harvard University Press , 94 1969 [ 1954 ] , p . jciv Ibid ,. p . 66 95 אכרת טיפרס של חשיבה , והכלה דר מקנה לה אופי חידתי מסרים וגם פוטנציאל מטפורי עצרם , מצד אחד , המתודרלרגיה של המרנארילרגיה רהסטררקטורה של תמונת הערלם שהיא יוצרת כעזרת מתרדה זו שייכות למסורת הפיתגרראית , המבקשת ומוצאת בהוריה סדר . הרמוניה , תבנרת . כושר להסתמל בתיך מערכת מתמטית רלרגית . ואף להירת זהה למערכת כזאת . ** אופי זה של המחשבה הלייבניציאנית הרא האופן הרווח של התקבלרתה במסררת הפילוסרפית הן כשיטה , הן כדימרי תרברתי , הן כמקרר של ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן