פוטנציאל מודרניסטי בתורת המונאדות

בהצביענר על השתייכותה של המרבאדה למסורת המחשבה הזאת . היינו רוצים להציע כמה אפשרויות העולות מכך : ראשית . רעיון המונאדה במיקרוקוסמוס מגלם כתרכר בעת ובעונה אחת גם את הרעיון של סדר קוסמי , כמובן של סדרות חוזרות , שיש לו זיקה למחשבה האוגוסטינית של ימי הביניים . ואשר מדגיש את היות היקום יחידה אחדותית ומאורגנת , אך גם מגלם נתוכר הדגשה על סגירות , על הסתפקות עצמית ( אוטרקירת ) שמקיים כל אטום של היקום , רעיון שיש לו דקה לתפיסת עולם 80 סוליפסיםטית : " המתארות אין להן חלונות ' / כרברי לייבניץ , וכפי שמפרש ברגמן : 81 " כל מובאדה חולמת את חלומה שלה " . זהו רעיון הסותר את העמדה בדבר קישורים מתמטיים קוסמולוגיים המוסדרים בסיועו של שכל חיצוני מושלם . שנית , יקום של ישויות מיקרוקוסמיות הוא יקום המקיים בתוכו מתח כין הסדרות השונות כמייצגות בלעדיות של הקיום . רעיון התחרות התודעתית כמצב של בעייתיות , מאחר שכל תודעה מהווה מרכז המארגן סביבו את הישות , מצא ביטוי בפילוסופיה של זיאן פול סארטר כשהוא מתאר את היחסים הבלתי אפשריים שכין שתי תרדערת , שכן כל אחת מהווה מרכז מארגן של היקום כ " שדה האפשרויות " שלה , שבת...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן