פשטות, פרטיות, תאולוגיה

מבחינה מתודולוגית ומבחינה אונטולוגית כאחר עומדת תורת המונאדרת על הפשטות : על ההכרחיות שבטענה כי על הפשוט להוות בסיס לקיומו של המורכב , להבטיח שיש בהם ולו משהו שייחשב לכפירה בכנסייה כלשהי , אולם אם זו שהוא חבר בה הייתה כה מהירה להטיל רופי , רין כוח צריך היה לשמש אות אוהרה , ומן הרגע שבי יבקש מישהו להעלות איזה הרהור שיש לו אף דוקשר הרופף ביותר אל הרת וההולך במקצת אל מעבר למה שמורים את הילדים . תארוב לו סכנת השערוריה , אלא אם כן ימצא אח אחד מאבות הכנסייה שאמר אותו הדבר in terminis שיערוב לי . ועריץ אפשר שגם בדבר הזה לא יהיה כרי להבטיח ביטחון מלא . בעיקר כאשר אץ על מי להישען " ( שם , עמי . ( 134 - 133 אולם כהתכתבות עם אתו עצמו ע 1 ה לייבגיץ על כל הטוגה והשגה בנימים חצרוגי ללא דופי , באותה רוח תאולוגיח של בן שיחו . 15 גוטפריר רילהלם לייבניץ , " אמיתות ראשוניות ' - . תרגום אביטל וולמן . עיון לד , ג - ד ( תמוז תשמ " ה - תשרי תשמ " ו < , עמי , 128 בהערה לכותרת המאמר מופיעים הדברים הבאים : " המאמר תורגם מלטינית בירי אביטל וה י מן על פי מהדורת קוטירה : , L . Couturat . Opusculesetfragmentsirtedi...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן