לוגיקה של חדר מראות

כנקודת פתיחה של הדיון נבקש להציג את תורת המתארות של לייבביץ כמטפיזיקה , כפי שהובנה בהקשרה האסכולאי . נסקור את תולדות התקבלותה של המטפיזיקה המונאדית , ננפה לעמור על הפוטנציאל המח רניפטי שהיא מכילה ונציע עמדת קריאה הקונסטרוקטיבית כלפיה כמטפיזיקה . אך תחילה יש לעמוד על כמה קשיים בהצגתה של תורת המונאדות , שהפליא לתארם בנסךן מייטס בספרו " הפילוסופיה של ליינניץ " : מאחר שבפילוסופיה של לייבניץ כל מרכיב קשור בכל המרכיבים האחרים , אין מקום " טבעי " שבר יכול הפרשן להתחיל , אבוי , מאותה סיבה , גם אץ מקרם 1 טבעי שבו הוא יכול לסיים . במילים אלה מסיים — ככל זאת מסיים — מייטס את ספרר . כך הוא מגדיר את חוויית הקריאה המעגלית של השיטה , אשר לפיה כל מקרם שננסה לפריץ ממנו אל תרות המתארות , נגלה שעלינו לפנות לנקרדות מוצא קודמות . אופייה של המרנאדרלרגיה הוא כאופיו של חדר מראות באררקי , שבר כל השתקפרת חייבת להצטרף למערכת ההשתקפריות כולה , כרי לתאר את הדבר המשרקף , המשתקף באורח כפול ומכופל ער אין סוף . ואולי חדר מראות בארוק ' הוא גם דרך לתאר את העולם רמרנארי עצמו . מיטיבים בארוקיים , הקשורים לתחבולות טכניות ,...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן