מבוא

מחקר דה מציע לקרךא את תורת המונאדות של הפילוסוף הגרמני גוטפריד וילהלם 1 לייבניץ ( 1716 - 1646 ) כ " מט & יזיקה מובלעת ' / או כתמונת העולם הסמויה של המודרניזם במאה העשרים , הוא יראה כי העמדה האונטולוגיה , תפיסת האדם . מרחב הדמיון הוויזואלי של האמנות וטיפוס הבדיון המודרניסטיים במאה העשרים הם מרבאדיים באופיים . הדיון יציע כי הרומן המודרניסטי הוא אחד התחומים הייצוגיים המתאימים לבדוק בהם מחשבה זר , תורת המרנאדרת כמטפיזיקה התקבלה תמיד כאזוטרית רכנוגדת את האינטואיציה , שכן ייחודה כשיטה , כמו שאומר ניקולס רשר . הוא שיוצרה היה "המטפיךקאי הראשון של המסורת המערבית , שביקש לכנות את המציאוח מיחידות כעלות תבנית 2 סגולית שכולה מעבר להשגתו של הניםיק היומיומי שלנו ' / לפיכך מעולם לא רווחה השיטה כאפשרות תרבותית של ממש , לא בתקופתו של לייבניץ ולא אחריה . 3 היךה אישיגירו גורס כי נסיכות של אקלים קריאה הן שגרמו למיקום השולי של השיטה . לדבריו , " התאוריות המטפיזיות והלוגיות של לייבניץ נקראו באופן שגרס להן להיראות מופרכות בעליל ואבסורדיית כל כך , עד כי העניין בהן לא יכול היה להיות 4 אלי * היסטורי " . 1 מטפירק...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן