המאה של המונאדות המטפיזיקה של לייבניץ והמודרניות של המאה העשרים

המטפיזיקה של לייבניץ והמודרניות של המאה העשרים רחל אלבק -גדרון 0 דרת 0 ישנ 1 ת ותרב 1 ת קרל יא 0 ר 90 מחעונקיות אל ההוויה רוני מירון , תש 0 יו היההית * ע 0 צילום בעקבות ולטר בנימין אריאלה אזולאי , 'r own מגילת 1 ת 0 ים חזונו המ ^ ית * ה 0 ודי של ר ' נחמן מבדסלב צב « מרק , rown irowo ך הרב עובדיה < ו 0 ף בעידן של חמורות רוקד ההלכה וביקורת תרב 1 ח אריאל > ' 5 קאר > בד 0 ו 0 ) יהודים על « ר » ת דרקיס שית הזהות היהודית בהונגריה בין מ ^ בר להתחדשות -1926 1908 גיא גוירון , אנה 0 לאי ( עורכים ) ( בד 0 ו 9 )  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן