מקורות הנוסח הראשון של כמה מפרקי הספר

" ההמצאה של אברן המקור " ( הפרק השלישי ) ר " ההילה שלא חוסלה " ( הפרק השביעי ) — גרסה ראשון פורסם בספרי Di ' tuh J Showcase , MIT war שראה אור ב ו . 200 נוסח מוקדם ומקוצר הוצג לראשונה בגדה השמאלית כשנת . 1995 '' להכתיב את ההיסטוריה " ( הפרק הרביעי ) — נוסח קודם הוצג במסגרת הסמינר המחלקתי בחוג לפילוסופיה . אוניברסיטת תל אביב , ב 977 ו . ופורסם בעברית ככתב העת ביקורת ופרשנות : כתכ עת בץ תחומי לספרות ולתרבות . 37 ( תשס " ג ) , הרצ ^ ת אוניברסיטת בר אילן , ובאנגלית בכתב העת ( .. 4 / dA - 7 ( V 01 . 10 , No . 3 ^ " המלאך פתל " ( הפרק החמישי ) — נוסח מוקדם הוצג בבית הספר קמרה אובסקורה . ופורסם בספר תרבות יהודית כעין הסערה . בעריכה אבי שגיא ובחם אילן , הוצאת הקיבוץ המאוחד ומרכז יעקב הרצוג . 2002 " תצלום לא חתום " ( הפרק השישי ) — פורסם כאחרית דבר לספרו של ולטר בנימין , היסטוריה קטנה של הצילום , הוצאת בבל . 2004 " אלימות ואלימות שכנגד " ( הפרק השמיני ) — נוסח מוקדם התפרסם ככתב העת ( , Cardozo Law Review ( Vol . 26 . Issue 3  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן