תמונה מס' ;11 פשיטה משטרתית על בתי מלון מפוקפקיס, פריז 1895 כשהריברן הלציא אותן מן הכלל והשעה את החרק בנוגע אליהן, הוא למעשה הפקיר אותן בידי המשטרה, שביחסה אליהן נגלה לא רק שהיא מופקדת על האלימות המשמרת, אלא אף על האלימות המכוננת