תמונה מס' :10 "יציאה מס' /'113 פסז' פלה רויאל, ציור מים, אמן לא ידוע, 1815 כשמלחמה נתפסת כהימור שהריבון מהמר על גופי חייליו — "הצבאות הנפוליאונייס, בעיקר עס המערכות שניהלו, נהפכו לסוכנים של מקריות בקרב הבורגנות" — הולכת ומתחוורת הזיקה המתקיימת כין החייל לזוכה. החייל אמנם נהנה משירותיה של הזונה, אך הוא חולק אתה דבר מה כמשותף — כידי שניהם אין סחורה זולת כוח עבודתם או זולת גופם. ואת שניהם מוציא הריבון מן הכלל