תמונה מס' :9 קיל ד>תנדי, דייקן עצמי עם ארוסתו התצלום הוא עדות למרחק שהצופה 0ק>ים בין מה שהוא רואה בתצלום ובין מה שהוא יודע עליו. האשה בתצלום אינה זו שאת גורלה מכ>ר בנימין, ואת עקבות הגורל הוא רואה כדמות שמופיעה לפניו