פרק שביעי ההילה שלא חוסלה

במסתר " היסטוריה קטבה של הצילום " ניתח בנימין תצלום שכר נראים כני הזרג דרתכדי ( . ( Dauthendcy למול התצלום , כתב בנימין . הצופה חש בצורך בלתי ניתן לכיבוש לאתר בר " הבזק של מקריות . של כאן ועכשיו , שהורות להם המציאות צורבת — אם ניתן לומר כך — אתטבערשלהדימוימקצהאלקצה " ( 11 ק . . ( Benjamin 1996 באמצעות מבט מחודש בתצלומים , ביקש בנימין לפגוש את רגע ההווה של הצילום , את שבריר השנייה שבר הוטבעה המציאות על הנגטיב והותירה בו , לצד העובדות , גם את חותמו של לא מודע אופטי - במילים אחוות , בנימין חיפש אחר מה שבעת ובעונה אחת הצילום חושף ומכסה , מגלה ומצפין , פותח וסוגר , את זה הוא חיפש מתוך ניסיון לייצר קרבה בלתי אמצעית לרגע , ל " כאך רל " עכשיו " של התצלום . הוא התבונן בתצלום שהזכרתי ותיאר אותו כך : קרל דרתנדי תרמך באשתו הנראית מרוחקת , מבטה מרפנה הלאה ממנו . כמר היה ממוגנט על ידי המוות המתקרב . בנימין . שהכיר את פרטי התאבדותה של אשתו של דרתנדי . תיאר את המרות המרחף מעל התצלום כלשון עובדתית הדומה ל 7 ר שבאמצעותה תיאר את עצם נוכחותם של בני הזרג דרתנדי . שני התיאורים הרצגר כנרבעים במישרין מן הנראה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן