תמוגה מסי =s ד"וויד אוקטב*וס ה*ל, מוכרת דגים ממי היינן בדיוקו המצולם נותר משהו שאיננו נעלם כעדות על אמנותו של הצלם, משהו שלא ניתך להשתיקו ואשר לעולם לא ייטמע ";cm