תמונת מסי :7 פרנץ קפקא בילדותו כשהוא כותב "ובידי השמאלית סומבררו ענקי", ממשיך בנימיו לחמוד את כובעו של ילד אחר