תמונה מס' :6 האחים ולטר (משמאל) וגאירג בנ>מץ בילדותם בדחקו הילדות שלו, שבנימין מתאר אותו נכמר? הזדמנויות, הוא אינו מ^נולם לבדו. בבעלותו של אחיו גאורג, שאתו הוא נאלץ לחלוק את הדיוקן, מצוי הכובע שחומד בנימין וכתיאורי! מתארו כשלו