פרק שישי תצלום לא חתום

המסה " היסטוריה קטנה של הצילום " משמשת עד היום ציק דרך משמעותי ככתיבה ובחשיבה על צילום , כמו רכים מכתביו של בבימין , בם היא כוללת קטעים מאתגרים ראניגמטי ים שהופכים את הטקסט למסמך שקשה למצותה בנימין ידוע כאחד הפילוסופים היחידים שתרמו כאופן משמעותי לדיון התאררטי בצילום . משום כך מפתיע לגלות שייחד לצילום בסך הכול חמישה מאמרים וכמה הערות נקודתיות הפזורות כחיבורים שובים , כמו למשל הדיון שלו כצילום כמסה " המחבר כיצרן " ( Benjamin I 999 ) וההערות הכלליות על השעתוק המכני בחיבור המפורסם " יצירת האמבות כעידן השעתוק הטכני " ( בנימין . ( 1996 בנוסף ל " היסטוריה קטנה " , ישנו המאמר "צילום וציור ' / העוסק במתח בין שני המדיומים ( , ( Benjamin 1997 רכן הקדמות לאלבומי צילום או ביקורות עליהם . ' תרומתו לכתיבה התאורטית על הצילום אינה נמדדת אפוא בהיקפה . כי אם באבחנותיו החדרת ובהקשר התרבותי שבו ניתח את הצילום , פסקאות אחדות בטקסטים אלה , שירחדר לצלמים כמו אז ' ן אטג ' ה אר דייוריד ארקטבירס היל , הספיקו לפעמים כרי לקנרע את הטון בדירן על צלמים אלה רכדי לזהרת את שמו של בנימין עם עמידתם , באפוס הגררל שארג מצי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן