תמונה מסי :5 פול קלה, "המלאך החדש'/ 1921 בציורו שלפיל קלה, חיכך שבנימין ראה עיניים קרועות לרווחה, כלומר עיניים חסרות מיקוד, בוהות, אני רואה דווקא - והקוראים מוזמנים להסתכל ולראות זאת בעצמם - עיניים מוסטות הצדה ופזילה מןקצנת