פרק חמישי המלאך פוזל

כאילי הוא עומד להתרחק ממשהו שהוא נועץ בו את עיניו [ , * . ] כך נראה בהכרח מלאך היסטרריה " \ מלאך ההיסטוריה מתואר כמי שנתון בשתי דרמות עוקבות . הדרמה האחת היא דרמה של מקום , האחרת היא דרמה של זמן . באחת המאבק מתנהל בין קרבה 4 למרחק . באחרת בין תנועה לעצירה . בדרמת המקום המלאך קרוע בין שני כוחות — הכרח המקרב והכוח המרחיק — המבטאים את יחסר הכפול למושא ההחברנבות שלו . הכוח האחד הוא מסדר הראייה , והוא מקרב את המלאך למושא ככל שניתן באופן שאמררלבטל את המרחק כינו וכץ מה שנגלה למבטו — " הוא נועץ בר את עיניו " ; הכרח האחרהרא מסדר הנרכחרתהפיזית , רהרא פרעל ככיוון ההפוך — " נראה כאילו הרא עומד להתרחק ממשהו שהוא נועץ בר את עיניו ' / כוח זה מבקש להרחיק אותר ממקום הימצאו , מן העמדה שממנה ניתן לנערץ מבט ישיר כמושא . הדרמה מתחוללת בין הניסיון לדבוק במושא , לנערץ בו עיניים , לחדרר ארהו במבט רלא להרפרת ממנו , ובין הכוח המבקש למבוע את ההתקרבות המוחלטת הזאת ולכפרת מרחק בין המלאך לאותו דבר מה שהוא נרעץ בר את עיניו ; מדרמת המקום ניתן להסיק כמה מאפיוניו של המלאך . ראשית , שהוא כבר נתון בתוך — אר ככר מושלך לתו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן