תמתה מסי :4 שחקן השחמט האוטומטי של קמפלן האוטומט והבובה תם שתי תבניות של ח>קוי הדמות האנושית. האוטומט מתלבש בדמותו של תורכי כרי לרכוש את אמונם של קהלו או יריבו והוא אינו אלא בובה תורכית, הבובה התורכית, המונעת באמצעות מנגנון מכני, איננה אלא אוטומט המבצע פעולות על פי פקודות