תמונה מסי ;2 הגשיא הימ־נגורג ממנה את ה>טלר לקנצלר גרמניה, 1933 "הצייתנות של היטלר נפרשת רק לעיני הממונים עליו"