היה היה פעם צילום בעקבות ולטר בנימין

פרשנות ותרבות אריאלה אזולאי הוצאת אוניברסיטת בר -אילן םדרח « רשטת וחרטת קרל י » 0 ר » 0 מ ה עצמיות אל ההוויה רוני מירון . תש 0 ' המאה > w תמונאחת המטפיזיקה ע ! 1 ל ל " בניץ והמודרניות \ 11 ל המאה העשרים רחל אלבק נדרון ( בד 0 ו 5 ] ברון קורצ 1 וייל ?« ntz m Vw | un rwnn גולצ '' ן ( בהגנה ) במשנתו של הוב עובדיה < ו 0 ף בעידן של תמורה חקר ההלכה וביקורת תרבות  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן