מפתח שמות

אבן , יוסף 108 אבן רירגה . שלמה 66 אבן יחיא . גדליה בן יר 67 65 - 63 ז 8 ף 0 -75 73 71 - 69 אופק , אוריאל 9 « 97 אורבאן 11 ( אפיפיור ) 121 אידל , משה 91 אידר , דרור 98 97 איזנשטיין , יהודה דרד 58 28 27 19 12 -61 59 אינוצנטיוס 11 ( אפיפיור ) 26 25 אלכסנדר 11 ( אפיפיור ) 26 אלכסנדר 111 ( אפיפיור ) » 31 2 אלעזר מוורמס ןרבי ) 56 52 51 אלשטיץ , יואב 76 15 - 13 8 7 אנקלטוס 11 ( אפיפיור ) 120 31 — 25 10 אסף . דוד 99 ארכון , הרץ 99 אשכנזי , אליעור 80 בית אריה , מלאכי 51 כמכרגר , יוסף 76 12 in בךארי , ניצה 112 98 97 בךגריון , עמנואל 58 11 בן יחזקאל . מרדכי 58 31 19 כךשלום , רם 65 בער , יצחק 31 כ " ק . ישראל -99 98 כרריצ ' בסקי , מיכה יוסף -60 58 19 כרריאר . מרדכי 99 98 97 96 ברוך י " ל 60 58 19 כרלינר , אברהם 31 19 בתרד מקלררר 25 ברש , אשר 91 80 20 גוגנהיים , שרה 99 גיג / אליהו 18 גידמן , מרריץ 31 28 2 ל 26 11 גיליס , מרים 20 גליס , יעקב 100 גסטר , משה = Gastei , Moses גערליץ . מנתם מנדל 71 69 18  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן